Prečo nám (2%)

 

Je veľa možností, kam posunúť percentá dane z príjmov, ak máte vzťah k divadlu a fandíte radošinským ochotníkom, môžete to prejaviť aj tak, že svoje 2 % poukážete Občianskemu združeniu Hlavina.

Divadlo Hlavina vzniklo v roku 2000 a každý rok nacvičíme jednu divadelnú hru, aktívne sa na jej príprave podieľa okolo 25 ľudí, všetci bez nároku na odmenu. Sami si zháňame kostýmy, perieme, upratujeme, zostavujeme scénu, nakupujeme techniku, hradíme dopravné náklady. Stovky hodín roboty , veľa námahy ale aj radosti je za každým predstavením. V rámci Občianskeho združenia Hlavina pôsobí aj detský súbor Hlavina Junior, asi dvadsiatim deťom sa naši členovia venujú nezištne vo voľnom čase. Každoročne organizujeme významné kultúrne podujatie Radošinské Vianoce.

V prenájme od obce máme budovu „divadielka“, – prvej scény Radošinského naivného divadla. O budovu sa vzorne staráme, z vlastných prostriedkov hradíme prevádzkové náklady,  doteraz sme do nej investovali približne 4500,-  eur  získaných z 2% a z projektov (nové okná, dvere, dlažby, chodník). Túto vzácnu atrakciu Radošiny sprístupňujeme návštevníkom vždy keď prejavia záujem.

V roku 2020 by sme mali osláviť významné 100 výročie vzniku divadla. Radi by sme pri tejto príležitosti vydali publikáciu o histórii takého fenoménu, akým radošinské divadelníctvo nesporne je. Náklady na tlač sú však nemalé, Vaše percentá z dane z príjmu, by výrazne pomohli aby publikácia uzrela svetlo sveta.

Ak by ste sa rozhodli podporiť nás, prostriedky použijeme na zvukovú techniku, na zveľadenie budovy divadielka a na tlač a grafickú úpravu knižky Radošinské divadlo (1920 – 2020). Vopred ďakujeme.
Ak podávate daňové priznanie, naše údaje, potrebné pre poukázanie 1 % (2 %) (ČL.4 DP) dane sú :
Občianske združenie Hlavina
Nitrianska 248
956 05 Radošina
IČO: 37853031

Ak ste zamestnancom tlačivá nájdete tu, alebo Vám ich radi doručíme (stačí nám napísať, alebo zavolať). Tlačivo Potvrdenie Vám potvrdí Váš zamestnávateľ, vo Vyhlásení je potrebné doplniť Vaše údaje a podpis. Následne môžete tlačivá zaslať na daňový úrad, prípadne podať niekomu z nás z Hlaviny, či zaslať na adresu Občianskeho združenia.

potvrdenie (1) vyhlasenie (1)


Komentáre sú uzavreté.