Dobré predvianočné správy

Žil kedysi v radošinskom regióne človek, ktorého prezývali Kočinant, svojský posol správ viac i menej dobrých. Ak by teraz žil, určite by po okolí rozniesol správu, že v predvianočnej Radošine sa udialo čosi výnimočné. Už sedemnásty krát sa tu stretli priaznivci divadla na Radošinských Vianociach, počas ktorých oslávili nádherné výročie – 50 rokov od vzniku Radošinského naivného divadla.
25.12.1963 mala v starom kultúrnom dome na Nitrianskej ulici premiéru prvá hra divadla, ktoré si neskôr dalo ten najkrajší názov – Radošinské naivné divadlo. Vtedy herci ani diváci netušili, ako významne sa tento dátum zapíše do histórie našej Radošiny a že práve vďaka divadelníkom sa táto dedina stane slávna. RND do dnešných dní odohralo takmer deväťtisíc repríz a potešilo okolo tri milióny divákov, nielen na Slovensku. A stále sa s radosťou vracia na javisko v rodnej obci. Máme k čomu divadelníkom blahoželať, máme byť na koho hrdí.
Program tohtoročných Vianoc bol naozaj bohatý. Vo štvrtok 5.decembra Občianske združenie Hlavina (organizátor Radošinských Vianoc) darovalo deťom materskej a základnej školy predstavenie bábkového divadla Lampášik . Deťom sa páčil príbeh a dospelým aj reakcie detí. Dúfame, že medzi nimi sú aj budúci herci, diváci sú už teraz výborní. V piatok sme v Radošine vítali Mikuláša a tiež aj Radošinské naivné divadlo. Prvé kroky členov RND smerovali na cintorín, kde pán dekan dôstojne posvätil kríž, osadený z iniciatívy RND na pamiatku Štefanovi Čamborovi (Kočinantovi), ktorý zomrel v roku 1950 a je pochovaný na radošinskom cintoríne na neznámom mieste. Mnohým bol známy, jeho hrob známy nie je. Práve Kočinant bol ústrednou postavou hry Polooblačno, ktorú RND odohralo v piatok večer a ktorej hlavnou témou je Radošina v predchádzajúcom dvadsiatom storočí (roky 1900-1950). Starší si zaspomínali, mladší sa dozvedeli aj nové dejinné súvislosti a ako to už pri predstaveniach RND býva, bolo nad čím rozmýšľať i smiať sa. Na kultúrny dom sa premietali fotografie z histórie RND, do noci na cestu divákom svietila veľká muchotrávka. V sobotu nás v Radošine potešil nielen sneh, ale najmä radošinské premiéry novej hry S. Štepku Sčista – jasna, ktorá je správou o druhej polovici minulého storočia v Radošine, ale aj okolitom svete. Diváci v sále sa nielen zabávali, ale mnohí súčasne identifikovali postavy, ktorých predlohou boli konkrétni Radošinčania a udalosti, ktorými boli kedysi priamymi účastníkmi. Aj tým mali predstavenia ešte špecifickejšiu atmosféru ako inde. Pozvanie prijali i zakladajúci členovia RND, prítomní boli všetci, čo sa na novej hre podieľali (režisér O. Spišák, skladateľ J. Haško, choreografka E.Burdová, dramaturgička D.Abrahámová). Radosť, vďačnosť, hrdosť, dojatie – to bola zmes pocitov, ktoré bolo v sále cítiť počas predstavení, ale aj pri srdečnom blahoželaní k 50 – tke RND divadelníkmi z Hlaviny – pesničkou, tortou i krátkym vinšom. V nedeľu 8. decembra sa úžasná atmosféra vytvorila počas svätej omše, venovanej zosnulým bývalým členom RND Kataríne Kolníkovej, Jánovi Melkovičovi, Miroslavovi Sigetovi a Ľudovítovi Močkovi, ale aj päťdesiatročnému RND, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. Pán Biskup v rámci slávnostnej omše predniesol aj veľmi zaujímavú esej o zmysle humoru, veľkým zážitkom pre prítomných bol spev členov RND – Marušky Nedomovej, Mojmíra Cabana, Simony Martausovej a Mišky Szöcsovej. Popoludní a večer už patrilo javisko Divadlu Hlavina, a jeho novej hre Ako bolo, tiež tematicky úzko prepojenej s históriou Radošiny. Zdá sa, že diváci z Ako bolo odchádzali s odpoveďou : „dobre bolo“. A spokojnosť diváka je pre nás tá najväčšia odmena. Program tohtoročných Radošinských Vianoc ukončili v nedeľu 15. decembra deti z Divadielka Hlbočinka, veselými scénkami i pesničkami. Práve ich odkaz, že divadlo v Radošine bude mať pokračovateľov, bol tou najlepšou bodkou za tohtoročnými divadelnými Vianocami.
Radošinské Vianoce 2013 sa jednoznačne podarili. Radošina žila divadlom, peknými spomienkami a ľudskými stretnutiami. Všetkým, ktorí sa akokoľvek na ich priebehu podieľali (a nebolo ich málo) patrí veľká vďaka. A to hercom a technikom RND i Hlaviny, tým čo pomohli s výzdobou, obsluhou, umývaním riadov, v šatniach, pri vstupenkách, pri premietaní, upratovaní, vynášaní kulís, výrobe vstupeniek i bulletinov, s nákupmi, s upečením koláčov, oblátok, či krásnej torty, tým čo sa zaslúžili o nádherný priebeh omše, poskytli priestory kultúrneho domu, fotografom, sponzorom a samozrejme divákom. Podarilo sa nám spolu v predvianočnej Radošine opäť pripomenúť, že kultúra a kultúrnosť tu nie sú a dúfajme ani nebudú neznámymi pojmami. Ďakujeme.

[gallery]
Autor fotografií:Lukáš Chovanec a Mária Escherová


Komentáre sú uzavreté.